Wellbeing

Wellbeing, neboli mít se dobře.

Nezávisle na okolnostech, nehledě na to, co se kolem mne děje. Ze všech věcí, které se kolem mne odehrávají, ať už se mnou, s rodinou, se zemí nebo s celým světem, si vybrat ty, které kultivují můj pocit vnitřní pohody. Žít okamžikem. Všímat si krásných chvilek a zdánlivě titěrných maličkostí, kterých je kolem mne plno, ale v ruchu každodenního dne na ně nemám ani čas, ani náladu. Vědomě pracovat se svou pozorností. Pouštět to, co obtěžuje a nepomáhá. Těšit se z maličkostí. Být laskaví k sobě i ostatním. Pracovat se svými emocemi. Zpomalovat se a zastavovat. Obracet pozornost z vnějšího světa dovnitř. Pečovat o to, co se tam uvnitř nalézá. Rozvíjet ten pocit klidu a míru.

To je to, oč v současné době běží.